تابش:محمدرضا خاتمی گفت ناراحتم آن حرف‌ها را درباره انتخابات ۸۸ زدم/به آیت‌الله هاشمی امیر بی‌گزند می‌گفتم/ماجرای ارادت عجیب آیت‌الله خاتمی به رهبری

تابش:محمدرضا خاتمی گفت ناراحتم آن حرف‌ها را درباره انتخابات ۸۸ زدم/به آیت‌الله هاشمی امیر بی‌گزند می‌گفتم/ماجرای ارادت عجیب آیت‌الله خاتمی به رهبری