لوازم جانبی چرخ خیاطی

لوازم جانبی چرخ خیاطی

چرخ خیاطی وسیله ای است که کار با آن مستلزم داشتن لوازم جانبی چرخ خیاطی است. مهم نیست که از چه نوع چرخ خیاطی استفاده می کنید؛ چرخ خیاطی خانگی، چرخ خیاطی صنعتی و یا چرخ خیاطی سردوز، در هرصورت برای کار با چرخ خیاطی نیازمند برخی از لوازم جانبی چرخ خیاطی هستید. برخی از این لوازم جانبی چرخ خیاطی مکمل کار با چرخ خیاطی هستند و وجود آنها لازم و ضروری است و برخی دیگر از آنها تنها کار با چرخ خیاطی را آسان تر می کنند و در صورت نبود آنها مشکلی برای کار با چرخ خیاطی پیش نمی آید. در هنگام خرید چرخ خیاطی برخی از این لوازم جانبی چرخ خیاطی همراه آن ارائه می شود. در واقع برخی از شرکت های سازنده چرخ خیاطی در بسته بندی چرخ خیاطی خود برخی از این لوازم جانبی چرخ خیاطی را نیز قرار می دهند.

لوازم جانبی چرخ خیاطی

برخی از مهم ترین لوازم جانبی چرخ خیاطی عبارتند از :

  • سوزن مناسب با نوع چرخ خیاطی : سوزن در چرخ خیاطی صنعتی ، چرخ خیاطی خانگی و چرخ خیاطی سردوز متفاوت است.
  • پایه دوخت: گاها برای انجام دوخت های مختلف باید از پایه های مختلف دوخت استفاده کنید مانند پایه دوخت جا دکمه، پایه دوخت زیپ، پایه پس دوزی، پایه مروارید دوزی و غیره
  • قرقره: تامین کننده نخ رویی در چرخ خیاطی
  • ماکو : محل قرار گرفتن ماسوره
  • ماسوره : تامین کننده نخ زیرین در چرخ خیاطی
  • و لوازمی چون بشکاف، پیچ گوشتی، قیچی ، متر و غیره